Nasze usługi

Oferta, którą dysponujemy została wypracowana na przestrzeni wielu lat tak, aby jak najlepiej sprostać wymaganiom zmieniającego się rynku.

Proponujemy specjalistyczne usługi w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.

Zajmujemy się rozgraniczaniem i podziałami nieruchomości (gruntów).

Oferujemy pełną obsługę geodezyjną inwestycji (osnowa, weryfikacja materiałów, bieżąca obsługa budowy, inwentaryzacja powykonawcza).

Wykonujemy mapy geodezyjne, które stanowią podstawę prac wykonawców inwestycji.

Posiadamy wszelkie uprawnienia zawodowe w zakresie kartografii geodezyjnej.

Usługi geodezyjne

Wykwalifikowani specjaliści wykonają szereg prac geodezyjnych:

  • pomiary geodezyjne,
  • geodezyjna obsługa inwestycji:

- kubaturowych (budynki, budowle),

- liniowych (budowa dróg, regulacje cieków wodnych),

  • inwentaryzacje geodezyjne:

- budynków,

- budowli,

- sieci uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacje sanitarne, kanalizacje deszczowe, sieci ciepłownicze, kable energetyczne, kanalizacje i kable telekomunikacyjne oraz inne specjalistyczne),

  • podziały nieruchomości (działek ewidencyjnych),
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • wznowienia znaków granicznych,
  • wyznaczanie punktów granicznych nieruchomości i posesji,
  • mapy do celów projektowych (potocznie zwane mapami projektowymi),
  • mapy własnościowe,
  • mapy tematyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług można uzyskać w biurze naszej firmy geodezyjnej, a także dzwoniąc lub wysyłając zapytanie drogą mailową.

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza zamieszczonego w zakładce Kontakt.