Conclusion For Road Accidents Essay Extended Essay Assessment Formal Requirements I 9 Form Common Mistakes In Essay Living On Campus Vs Off Essay About Myself Book Or Its Film Version Essay Topics

Nasze usługi

Oferta, którą dysponujemy została wypracowana na przestrzeni wielu lat tak, aby jak najlepiej sprostać wymaganiom zmieniającego się rynku.

Proponujemy specjalistyczne usługi w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.

Zajmujemy się rozgraniczaniem i podziałami nieruchomości (gruntów).

Oferujemy pełną obsługę geodezyjną inwestycji (osnowa, weryfikacja materiałów, bieżąca obsługa budowy, inwentaryzacja powykonawcza).

Wykonujemy mapy geodezyjne, które stanowią podstawę prac wykonawców inwestycji.

Posiadamy wszelkie uprawnienia zawodowe w zakresie kartografii geodezyjnej.

Usługi geodezyjne

Wykwalifikowani specjaliści wykonają szereg prac geodezyjnych:

  • pomiary geodezyjne,
  • geodezyjna obsługa inwestycji:

– kubaturowych (budynki, budowle),

– liniowych (budowa dróg, regulacje cieków wodnych),

  • inwentaryzacje geodezyjne:

– budynków,

– budowli,

– sieci uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacje sanitarne, kanalizacje deszczowe, sieci ciepłownicze, kable energetyczne, kanalizacje i kable telekomunikacyjne oraz inne specjalistyczne),

  • podziały nieruchomości (działek ewidencyjnych),
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • wznowienia znaków granicznych,
  • wyznaczanie punktów granicznych nieruchomości i posesji,
  • mapy do celów projektowych (potocznie zwane mapami projektowymi),
  • mapy własnościowe,
  • mapy tematyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług można uzyskać w biurze naszej firmy geodezyjnej, a także dzwoniąc lub wysyłając zapytanie drogą mailową.

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza zamieszczonego w zakładce Kontakt.